Jaargangen De Zwerfsteen

2000 t/m 2009

Zwerfsteen 2000 nummer 1
Zwerfsteen 2000 nummer 1
 • Gemeenteraden van Borger (1964-1998) DIn 1
 • Waar waren de Buiner jongens in 1878?
 • Oude beelden: Foto van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in 1935. Reisje naar Paterswolde.
 • Borger rond 1900.
 • Prijsvraag (9)
Zwerfsteen 2000 nummer 2 Oorlogssporen
Zwerfsteen 2000 nummer 2 Oorlogssporen
 • Een verdwaalde kogel.
 • Dwangarbeid in het land van de bezetter. Harde strijd om Borger en Buinen.
 • Wij hebben veel geluk gehad.
 • Den mouten wie ook maor dood!
 • Duizend dagen verborgen.
 • Roos oet Drouwen.
 • De lotgevallen van de joodse familie Joosten.
 • Een Tommie in Westdorp.
 • Herinneringen van een schoeljong.
 • Bevrijding stopt angst op de Bult bij Buinen.
 • Knokploeg De Hondsrug.
 • Het elfde gebod: redt u zelf.
 • Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.
 • Zoon van een foute vader.
 • Mijn moeder - mijn heldinnen.
 • Het vertrouwen in elkaar.
 • Roelof Tuin, een straat in Valthermond.
 • De eerste raadsvergaderingen van Borger na de oorlog.
 • Tamme, wat deed je bij de SS?
 • Tien mei 1940 - vijf mei 2000.
 • Herinneringen van twee Exloër schooljongens.
 • Herinnering aan de bevrijding van Westdorp.
  Hun bloed stroomde neer ver van hun vaderland.
Zwerfsteen 2000 nummer 3
Zwerfsteen 2000 nummer 3
 • Varkensfokvereniging "Borger en Omstreken"
 • Peeter.
 • Oude beelden: Bestuur van de coöperatieve Boerenleenbank te Buinen. (50 jr CBL te Buinen)
 • De Korfbalclub "Advendo" te Borger.
 • Oude beelden: Korfbalclub "Advendo" te Borger.
 • De maanden mei en april 2000.
 • Nieuwe woonplaatsen in Drenthe.
 • Een prijsvraag (10)
 • Drentse geschiedenis en stamboomonderzoek.
Zwerfsteen 2000 nummer 4
Zwerfsteen 2000 nummer 4
 • Hunsow ... , legendarische stad op den Hondsrug .
 • Oude beelden: Foto van Betje Hendriks-Berner
 • Hoe komt Borger aan z'n Speulkoel.
 • Ik wilde dat ik het niet gelezen had.
 • Oude beelden: Ontmoeting op het Drouwenerzand in augustus 1942.
 • De gemeenteraden van Borger(1946-1998). DIn II
 • Oude beelden: Schoolfeest in Drouwenerveen 20 juli 1936.
 • Vijftien jaar Stichting Harm Tiesing.
Zwerfsteen 2001 nummer 1
Zwerfsteen 2001 nummer 1
 • Fotopuzzle
 • De losplaats: eens middelpunt van bedrijvigheid
 • Coöperatieve Dors- en Werktuigen Vereniging "Buinen en Omstreken"
 • Foto klas Huishoudschool 1938-'39
 • Foto Dorpsstraat no. 1 Bronneger
Zwerfsteen 2001 nummer 2
Zwerfsteen 2001 nummer 2
 • Een eeuw telefonie in Borger (deel 2)
 • Oostermoerse vertellingen en herinneringen (DIl)
 • Foto Plaatselijk Belang Eeserveen (1950)
 • Ol schipper Berend oet Eesergruun
Zwerfsteen 2001 nummer 3
Zwerfsteen 2001 nummer 3
 • Een eeuw telefonie in Borger (deel 3)
 • De Franse kaarten van Borger en omstreken (1812)
 • Verbeeld verleden: Pieterdina ten Hoor
 • Oostermoerse vertellingen en herinneringen (Dl 2)
 • Het neie locht (gedicht)
 • De gemeente Borger (1923)
Zwerfsteen 2001 nummer 4
Zwerfsteen 2001 nummer 4
 • Geschiedenis van de Coöperatieve Stierhouderij "Westdorp"
 • Foto bruiloftsgasten Ees (1920)
 • Oostermoerse vertellingen en herinneringen (Dl 3)
 • Fotopuzzle
 • de leerplichtwet bestaat honderd jaar
Zwerfsteen 2002 nummer 1
Zwerfsteen 2002 nummer 1
 • Aardappelrooien
 • Het boertje van Nieuw-Buinen
 • Verbetering van de weg naar het grote hunebed
 • Arbeiderssportbond
 • Foto Reisvereniging Bronneger/Bronnegerveen (1960)
 • Reis naar Engeland
 • Oostermoerse vertellingen en herinneringen (dl 4)
 • D.B.C. Drouwen-Bronneger-Combinatie
 • Fotopuzzle
Zwerfsteen 2002 nummer 2
Zwerfsteen 2002 nummer 2
 • Oorlogsjaren
 • Schipbreuk
 • E.v.C.-E.E.C. Klein-knus-altijd gezellig
 • Van "Oud Borger" naar "Prehistorisch Hart"
 • Foto busreis bewoners Koesteeg (1932)
 • Oostermoerse vertellingen en herinneringen (dl 5)
 • Nieuwe woonplaatsen in Drenthe
 • Fotopuzzle
Zwerfsteen 2002 nummer 3
Zwerfsteen 2002 nummer 3
 • Opvallende dorpsgenoten
 • Foto's Drouwen (1920)
 • De landbouwtentoonstellingen en Feesten te Borger
 • Sint Maarten in Oost-Drenthe
 • Foto O.L.S. Buinen (19??)
 • Oostermoerse vertellingen en herinneringen (dl 6) 
 • Fotopuzzle
Zwerfsteen 2002 nummer 4
Zwerfsteen 2002 nummer 4
 • De Koesteeg
 • Levensstandaard van keurlingen in Borger gedurende de 19de eeuw
 • Foto klas Openbare lagere school Borger (1948)
 • Oostermoerse vertellingen en herinneringen (dl 7)
 • Een huisatrs in de 20ste eeuw
 • Fotopuzzle
Zwerfsteen 2003 nummer 1
Zwerfsteen 2003 nummer 1
 • Borger-Odoorn, een cultuur-historisch rijke
 • De eentonige weg over het barre veld
 • De Hunze
 • Veranderend landschap
 • Poëzie van zand en veen
 • Harm Koops, een Exloër dichter in Den Haag
 • David Jansen, de kerspelsoldaat van Exloo
 • Een geologosche erfenis tussen Borger en Exloo
 • Op weg naar een cultuurgeschiedenis van de hunebedden.
Zwerfsteen 2003 nummer 2
Zwerfsteen 2003 nummer 2
 • De weg Borger-Rolde
 • Foto Zangvereniging TOGIDO Drouwen 1953
 • Oostermoerse vertellingen en herinneringen (Dl 8)
 • Fotopuzzle
Zwerfsteen 2003 nummer 3
Zwerfsteen 2003 nummer 3
 • Grondverkoping 1911 Borger/Westdorp
 • Foto meisjesvereniging Ger. Kerk Borger 1949
 • Oostermoerse vertellingen en herinneringen (Dl 9)
 • Fotopuzzle
Zwerfsteen 2003 nummer 4
Zwerfsteen 2003 nummer 4
 • Forumdiscussie over het werk van Harm Tiesing
 • Uit en over Drenthe 
 • Van Harm Tiesing aan een vriend
 • Het leven van Harm Tiesing in woord en beeld
 • Oostermoerse vertellingen en herinneringen (Dl 10) Fotopuzzle
Zwerfsteen 2004 nummer 1
Zwerfsteen 2004 nummer 1
 • Over mijn jeugd in Westdorp en Borger
 • Reünie ULO-school Borger
 • Foto Eindexamenklas MULO 1947 Borger
 • Oostermoerse vertellingen en herinneringen (Dl 11)
 • Verbeeld Verleden
 • Fotopuzzle
Zwerfsteen 2004 nummer 2
Zwerfsteen 2004 nummer 2
 • Over mijn jeugd in Westdorp en Borger (Dl 2)
 • Oostermoerse vertellingen en herinneringen Dl 12)
 • Een Schilders familie ( Fa. G. Jansen & Zn)
 • Spaanse griep
 • De zestien van Borger
 • Foto's omgeving Borger en Bronneger
Zwerfsteen 2004 nummer 3
Zwerfsteen 2004 nummer 3
 • Wandelingen door Drenthe in 1880
 • Groepsfoto 5 jonge mannen
 • Foto dorsen in Buinen ca. 1900 
 • Oostermoerse vertellingen en herinneringen (Dl 13)
 • Groepsfoto fam. Hooiveld te Borger ca 1944
 • Zuidlaardermarkt
 • Groepsfoto 9 jongens
 • Oud Nieuws
 • Foto boerderij Hoofdstraat 19 Borger (1913)
 • De krant werkte ontkerkelijking in de hand
 • Fotopuzzle
Zwerfsteen 2004 nummer 4
Zwerfsteen 2004 nummer 4
 • Middenstand Borger
 • Foto Zangvereniging "Aurora"(1935)
 • Ontduiking van tolgelden
 • Oostermoerse vertellingen en herinneringen (Dl 14)
 • Fotopuzzele
Zwerfsteen 2005 nummer 1
Zwerfsteen 2005 nummer 1
 • Mijn herinneringen aan de bevrijdingsdag van Borger
 • De armoede in de Tweede Wereldoorlog
 • Enkele richtlijnen voor de scholen in oorlogstijd
 • Stroop
 • Herinneringen van Jan Eising aan de jaren 1940-1945
 • Getuigen verklaringen
 • Tussen twee zomers
 • De eerste oorlogsdag 10 mei 1940
Zwerfsteen 2005 nummer 2
Zwerfsteen 2005 nummer 2
 • Van dorpsherberg tot gerenommerd hotel
Zwerfsteen 2005 nummer 3
Zwerfsteen 2005 nummer 3
 • Historisch overzicht en klassefoto's van ULO/VMBO- School Borger i.v.m. 75-jarig bestaan.
Zwerfsteen 2005 nummer 4
Zwerfsteen 2005 nummer 4
 • Drentse boermarken
 • Impressie 'Herfst en winter in Nieuw-Buinen'
 • Oostermoerse vertellingen (Deel 15 en 16)
 • Kookles in café Santing (foto)
 • De heide fee van de Lunzeberg
 • Ontmoetingen met Hans Heyting
 • Vakantiefoto (tegeltableau Alinghoek)
 • Een eigen website
 • Fotopuzzle
Zwerfsteen 2006 nummer 1
Zwerfsteen 2006 nummer 1
 • Wat gedaan is en geschied.
 • Oude akkernamen in Borger.
 • Klassefoto OLS Borger uit 1936.
 • Vier vriendinnen in de jaren '20-'30 (foto)
 • Gedoemd te sterven op de drempel van de vrijheid.
Zwerfsteen 2006 nummer 3
Zwerfsteen 2006 nummer 3
 • Borger Ver-Beeld
 • Drouwen
 • Middenpagina foto Boerschap Westdorp 19S6
 • Gedichten
 • Wat gedaan is en geschied
 • Oude akkernamen in Buinen
 • Fotopuzzle
Zwerfsteen 2006 nummer 4
Zwerfsteen 2006 nummer 4
 • In de ban van de Wilde Jacht (leven en werken van J.H. Bergmans-Beins)
 • Het "Wasschup"
 • Foto Landbouwvereniging Borger t.g.v. het SO-jarig bestaan.
 • De laatste windmolen
 • Jan Bergmans
 • Wat gedaan is en geschied
 • Verbeeld verleden: foto personeelOLS Borger in 1912
 • Fotopuzzle
Zwerfsteen 2007 nummer 1
Zwerfsteen 2007 nummer 1
 • Het fietsen op die slechte wegen is dikwijls een straf. - A.G. Liewes
 • Paardenschatters (foto 1920) - J.K. Eggens
 • Borger ver-beeld (Deel 2) - H.R. Moek
 • Wat gedaan is en geschied - H.R. Moek
 • Fotopuzzle - H. Boezen
Zwerfsteen 2007 nummer 2
Zwerfsteen 2007 nummer 2
 • Zestig jaar handbal in Borger
 • Ees, 62 jaar geleden.
 • Wat gedaan is en geschied
 • De boderijders naar Groningen
 • Veldnamen in Westdorp
 • Fotopuzzle.
Zwerfsteen 2006 nummer 2
Zwerfsteen 2006 nummer 2
 • 'Wee' bij het rund in Drenthe
 • Buinerveen en Nieuw-Buinen
 • wat gedaan is en geschied
 • Gedichten
 • Tovenarij vierde hoogtij in Borger
Zwerfsteen 2007 nummer 3
Zwerfsteen 2007 nummer 3
 • Merkwaardige plekjes in Drenthe H. Tiesing
 • De Borgerder joden en hun bet chajiem H.M. Luning
 • Waterschap Borger-Westdorp J.F. Vos
 • Borger van 1956 tot 1966 – 40 jaor leen. G. Kuipers
 • Foto familie Polling (8-10-1943) Fa. Polling
 • Wat gedaan is en geschied H.R. Moek
 • Novemberstorm 1972 A.G. Liewes
 • Fotopuzzle H. Boezen
 • Revolverschoten in Ees B.J. Mensingh
Zwerfsteen 2007 nummer 4
Zwerfsteen 2007 nummer 4
 • Revolverschoten in Ees B.J. Mensingh
 • Borger ver-beeld (Deel 3) H.R. Moek
 • Foto OLS Borger 1929 Mw E. Kolthof
 • Foto Wasschup 1925 H. Koornstra
 • Wat gedaan is en geschied H.R. Moek
 • Fotopuzzle H. Boezen
Zwerfsteen 2008 nummer 1
Zwerfsteen 2008 nummer 1
 • Het gehucht Westdorp H. Tiesing
 • De N34 en de N374 A.G. Liewes
 • Foto Herv. Kerkkoor Borger J. Beijering
 • Verbeeld Verleden J. Eising
 • Wat gedaan is en geschied H.R. Moek
 • Fotopuzzle H. Boezen
Zwerfsteen 2008 nummer 2
Zwerfsteen 2008 nummer 2
 • www.graftombe.nl J. Stukje
 • Lammert Engelsman H. Tiesing
 • Foto OLS Borger 1939 Mw. Ensing
 • Een verhaal bij een foto J. Eising Azn
 • De houtduiven vallen dood uit de bomen.
 • Wat gedaan is en geschied H.R. Moek
 • Fotopuzzle H. Boezen
Zwerfsteen 2008 nummer 3
Zwerfsteen 2008 nummer 3
 • Jan Beuving, burgemeester van deGemeente Borger
 • Foto vrienden Geert Kuik e.a. - Mw. Ensing
 • Borger ver-beeld - H.R. Moek
 • Foto familie Takens 20 mei 1920
 • Kerk en geloof - G. Kuipers
 • Wat gedaan is en geschied - H.R. Moek
Zwerfsteen 2008 nummer 4
Zwerfsteen 2008 nummer 4
 • Commotie over lange broeken in de huishoudschool. A.G. Liewes
 • Een oude grafsteen. J. Eising Azn
 • Foto Familie Sanders Fotoarchief SHT
 • Borger ver-beeld (deel 5) H.R. Moek
 • Foto OLS Borger 1908 Zw. Kuiper
 • Lezing Harm Tiesingdag 2008. Drs G.Nijenhuis
 • Familie Tiesing (foto 1942) E. Egberts
 • Wat gedaan is en geschied H.R. Moek
 • Fotopuzzle H. Boezen
Zwerfsteen 2009 nummer 1
Zwerfsteen 2009 nummer 1
 • Huisnummers A.G. Liewes
 • Schoolfoto OLS Borger 1942 Zw. Kuiper
 • Foto Dr. Geertsema te Sleen Niet bekend
 • Belgen in Drenthe R.B. v.d. Molen
 • Dertig jaar gemeentebode H. Warring
 • Wat gedaan is en geschied H. Moek
 • Fotopuzzle J. Eising
Zwerfsteen 2009 nummer 2
Zwerfsteen 2009 nummer 2
 • De4 Zonnekloppers R.J. Middel
 • Stilstaan bij een grafsteen J. Eising
 • Foto Molen te Borger H. Blaauw e.a.
 • Familie Bults-Beuving H. Warring
 • Borger ver-beeld H.R. Moek
 • Foto familie Boekholt G. Boekholt
 • Landje pik A.G. Liewes
 • Wat gedaan i8s en geschied H.R. Moek
 • Leven en werken in de veenkoloniën J. Roosoen
 • Fotopuzzle H. Boezen
Zwerfsteen 2009 nummer 3
Zwerfsteen 2009 nummer 3
 • Hoofdstraat 3 te Borger A.G. Liewes
 • Jan Alberts, melkrijder en techneut H. Warring
 • Meubelhuis De Groot M. de Groot
 • Foto OLS Ees, 1941 J. Wiering
 • Draadomroep in de veenkoloniën R.J. Middel
 • Handelsvolk en boerenvolk H. Koornstra e.a.
 • Een radiogesprek Redactie
 • Wat gedaan is en geschied H.R. Moek
 • Fotopuzzle H. Boezen
Zwerfsteen 2009 nummer 4
Zwerfsteen 2009 nummer 4
 • Cornelis Darwinkel, molenaar en graanhandelaar. - H. Warring
 • De aardappelmeelfabriek Hollandia J. Haikens
 • De winteravonden H. Tiesing
 • Corr. tekst kalenderfoto december red. kalender
 • Foto 1ste seniorenelftal SV Borger onbekend
 • Foto bestuur NVVFA 1932 R.J. Middel
 • Maak de sik maar dood met mij erbij A.G. Liewes
 • Foto Plattelandsvrouwen Buinerveen onbekend
 • Wat gedaan is en geschied H.R. Moek
 • Fotopuzzle H. Boezen
 

 

 

Contact met St. Harm Tiesing

Stichting Harm Tiesing
p.a. Rozendael 153, 9531 CV Borger 
telefoon 0599 234 574

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

getaweb stichting harm tiesing beeldmerk png

Back to top