Jaargangen De Zwerfsteen

1990 t/m 1999

Zwerfsteen 1990 nummer 1
Zwerfsteen 1990 nummer 1
 • Een afscheid en een welkom.
 • Wonen op een oeverwal. Een opgraving in De Marslanden (1984).
 • Schoolbouw in Drouwen, eind vorige eeuw.
 • Oude beelden: De Brink te Westdorp. 1912.
 • Oude beelden: Korfbalclub A.D.V.E.N.D.O.
 • Uit de bewoningsgeschiedenis van Buinen.
 • Recensie: Borger in documenten. (Repertorium van de gemeente Borger).
 • Recensie:Emmen: van esdorp tot gemaakte stad. (Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe).
 • Krantenbericht uit de Prov.Drentse en Asser Courant van 24 november 1910, en van 29 december 1910.
 • Stichting Harm Tiesing: Jaarverslag 1989.
 • Stichting Oud Borger nam afscheid van voorzitter.
 • Reacties van lezers.
Zwerfsteen 1990 nummer 2
Zwerfsteen 1990 nummer 2
 • Het arbeidsbureau Borger in oorlogstijd.
 • Persoonlijke herinneringen aan dejaren 1939-1945. 
 • Ellertshaar in de bezettingsjaren.
 • "Kom over en help ons! !". Crashes in Borger en Bronnegerveen in de Tweede Wereldoorlog.
 • De April-Meistaking van 1943 in Borger.
 • Kees heeft een goede vangst gedaan.
 • Vijf verzetshelden van Borger.
 • Borger in het laatste oorlogsjaar.
 • Harde strijd om Borger en Buinen.
 • Als de oorlog even langer geduurd had was deze kuil niet leeggebleven.
 • Recensie: Jan Naarding, een omstreden figuur.Terecht of ten onrechte. (Verslag Dr.J.Naarding 1939-1947)
 • De ontginning van de Buiner-venen.
Zwerfsteen 1990 nummer 3
Zwerfsteen 1990 nummer 3
 • Borgerder skeletdelen 2000 jaar oud!
 • Waarmee kwam de gemeente Borger in 1890 in 't nieuws. I
 • Stichting Harm Tiesing werkt aan geschiedenisboek.
 • Oude beelden: Vergane voetbal glorie.
 • Modern Hunebed.
 • Gruwelijke Roofmoord te Buinerveen.
Zwerfsteen 1990 nummer 4
Zwerfsteen 1990 nummer 4
 • Boeren op het Drentse zand:synthese
 • Armenzorg in Drenthe, in het bijzonder tijdens de achttiende eeuw.
Zwerfsteen 1991 nummer 1
Zwerfsteen 1991 nummer 1
 • Vijf jaar de Zwerfsteen.
 • Van koetsier tot hotelhouder. Leven en werk van Gerrit Jakob Bieze.
 • Meester Mulder 125 jaar geleden geboren.
 • Veen contra zand in 1916. Heibel over de plaats van het gemeentehuis.
 • Oude beelden: Eerste melkventer van de Coöperatieve Zuivelfabriek te Borger.
 • Oude beelden: Landaanmakers te Buinerboerveen.
 • Een driftige koopvrouw.
 • De vreeselijke Moord te Schoonloo.
 • Stichting Harm Tiesing: Jaarverslag 1990
 • Over de havezate Westrup in de 17e eeuw.
 • Oude beelden: Rederijkerskamer Borger 75 jaar.
 • Oude beelden: De Lagere Landbouwschool te Borger.
Zwerfsteen 1991 nummer 2
Zwerfsteen 1991 nummer 2
 • Vijf jaar De Zwerfsteen.
 • Voet- en fietstochten door ons rijke verleden. Toeristisch Recreatieve Archeologische Projecten (TRAP'S)
 • De familie Alingh. Een tipje van de sluier opgelicht.
 • Swifterbandcultuur in Bronneger.
Zwerfsteen 1991 nummer 3
Zwerfsteen 1991 nummer 3
 • De oostgrens van de gemeente Borger.
 • Over het cultiveren van de zgn. woeste gronden.
 • Waarmee kwam de gemeente Borger in 1890 in 't nieuws? 11
 • Litho hunebed van Borger, 1880
 • Berger's Hunnebedlied van d'olle velden.
 • Stichting Oud Borger: Jaarverslag 1990
 • Recensie: Drentse biografieën 2. Levensbeschrijvingen van bekende en Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten. 
 • Oude beelden: Oude put te Borger.
 • Harm Tiesing, de Conscience van Drenthe.
Zwerfsteen 1991 nummer 4
Zwerfsteen 1991 nummer 4
 • De ruilverkaveling Borger.
 • Van oud Borger naar Nieuw-Buinen.
 • Drenten op stand.
Zwerfsteen 1992 nummer 1
Zwerfsteen 1992 nummer 1
 • Hunebedden, toonbeeld van onverwoestbaarheid?
 • Prehistorische vondst bii Buinen.
 • Tramplannen in Borger.
 • Hunebedbouwers en literatuur.
 • Oude beelden: Het gebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk.
 • De familie Hooiveld op het heuyvelt.
 • Recensie: Borger rond 1830. (Borger rond 1830).
 • Recensie: Het gezicht van Nederland. Borger. (Het gezicht van Nederland. Borger).
 • Stichting Harm Tiesing: Jaarverslag 1991
 • Eigenaardige waterschapskwestie in de gemeente Borger.
Zwerfsteen 1992 nummer 2
Zwerfsteen 1992 nummer 2
 • Bakermat Borger: De familie Van Iddekinge.
 • Jan Stadrnan, koloniaal soldaat van 1896-1908.
 • Sporen uit een ver verleden. De Strubben en het Kniphorstbos te Anloo.
 • Oude beelden: Hunebed 08 te Anloo.
Zwerfsteen 1992 nummer 3
Zwerfsteen 1992 nummer 3
 • De Borgerder kerkklok van Geert van Wou. S. van Geuns
 • Een vervulde wens.
 • Drentse geschiedschrijver Harm Tiesing herdacht.
 • Oude beelden: Een oud huisje in Borger. c.a. 1915, gelegen aan een zijweggetje van de Hunebedstraat.
 • De receptie van een vertelling uit het Drentse boerenleven. Recensie: Drentse biografieën 3.
 • Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Drenten. (Drentse biografieën 3).
 • Recensie: Gemeentehuizen in Drenthe. (Gemeentehuizen in Drenthe).
 • Oude beelden: Straat in Borger.
Zwerfsteen 1992 nummer 4
Zwerfsteen 1992 nummer 4
 • Volksverhalen: kennis- en waardenoverdracht.
 • De vervening in het Oostermoer.
Zwerfsteen 1993 nummer 1
Zwerfsteen 1993 nummer 1
 • Rederijkers in Drenthe. I
 • Oude beelden: Rederijkerskamer Borger 85 jaar.
 • Onderwijzerssalarissen in 1854 in de gemeente Borger.
 • Hand- en spandiensten: een belasting in natura.
 • Een hoofdakte-examen in 1878.
 • Buinerveen krijgt politie.
 • Recensie: Met Geert Johannes Landweer Jzn door Drenthe (1849-1924). (Fotografie in Drenthe 3)
Zwerfsteen 1993 nummer 2
Zwerfsteen 1993 nummer 2
 • Rederijkers in Drenthe. II
 • Oude beelden: Bewoners van het armen werkhuis aan de Bronnegerstraat te Borger (tussen 1900 en 1910).
 • Uit het dekboek van een Buiner hengstenhouderij.
 • Oude beelden: Boerenwagen met bruiloftsgasten, en een span inlandse Drentse paarden. 1898.
 • Oude beelden: Drouwen Alinghoek in 1892.
 • Oude beelden: De kruidenierszaak van de Gebroeders Buiskool (1918)
 • De ingenieur en de veenarbeider.
 • Stichting Harm Tiesing: Jaarverslag 1992
 • Oude beelden: De weg van Borger naar Buinen, rond 1915.
Zwerfsteen 1993 nummer 3
Zwerfsteen 1993 nummer 3
 • Moord en doodslag. I
 • Kijk op keien. Drie eeuwen hunebedden in beeld en theorie.
 • Oude beelden: Hunebed Borger uit 1890-1891. Met personen.
 • Borger helpt mensen in nood tijdens en na W.O. Il.
 • Nachtwachten.
Zwerfsteen 1993 nummer 4
Zwerfsteen 1993 nummer 4
 • Meester Stevens van Borger.
 • Uit meerdere ontwikkeling ontstaat meerdere beschaving. Voortgezet onderwijs in Borger in discussie tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
 • De Openbare basisscholen in de gemeente Borger na 1850.
 • Oude beelden: Openbare lagere school Borger (24 augustus 1916).
 • Bijzonder onderwijs in de gemeente Borger.
Zwerfsteen 1994 nummer 1
Zwerfsteen 1994 nummer 1
 • Elektriciteitsvoorziening in Drenthe.
 • Oude beelden: Hotel Bieze omstreeks 1955.
 • Figuren uit het onderwijs.
 • Oude beelden: Personeel van de openbare lagere school van Borger in 1908.
 • Over een schooltje te Drouwenerveen.
 • De "Borgh" te Buinen.
 • Het boek is af. Geschiedenis van Borger op schrift gesteld.
 • Moord en doodslag.II (aanvulling).
 • Op zoek naar de prehistorie in het landschap ...een fietsroute
Zwerfsteen 1994 nummer 2
Zwerfsteen 1994 nummer 2
 • Vuursteen: het staal van de steentijd.
 • Stichting Harm Tiesing: Jaarverslag 1993
 • Straatnaamgeving in de gemeente Borger. " ... van Koesteeg tot Kalverstraat..."
 • Oude beelden: Ambachtstraat, circa 1900.
 • Oude beelden: Dorswerkzaamheden te Bronneger, rond 1900.
 • Recensie: Kijk op keien. (Kijk op keien).
 • Oude beelden: Spoordok te Buinen, rond 1910.
Zwerfsteen 1994 nummer 3
Zwerfsteen 1994 nummer 3
 • Recensie: Geschiedenis van Borger. (Geschiedenis van Borger)
 • Recensie: Borger, Hunebeddenhoofdstad van Nederland. (Geschiedenis van Borger)
 • Oude beelden: Staatsboerderij aan de Voorbosweg te Buinen (c.a. 1920)
 • Recensie: De Middeleeuwen. (Geschiedenis van Borger)
 • Recensie:Geschiedenis van Borger, vooruitziende blik? (Geschiedenis van Borger).
 • Oude beelden: Commissie Stalverbetering Borger-Gasselte. (c.a. 1920)
 • Recensie:De zeventiende en achttiende eeuw, 1600-1830.
 • Oude beelden: Drentse boerenbruiloft 1928. Recensie:Kijk vanaf de Oosteresch. (Geschiedenis van Borger)
 • Recensie:De veengeschiedenis. (Geschiedenis van Borger).
 • Oude beelden:Blik op de Hunebedstraat c.a. 1906.
 • Recensie: De negentiende eeuw. (Geschiedenis van Borger).
 • Recensie: De twintigste eeuw. (Geschiedenis van Borger).
Zwerfsteen 1994 nummer 4
Zwerfsteen 1994 nummer 4
 • De elfde Harm Tiesingdag, een verslag.
 • Waarmee haalt Borger in het jaar 1900 de courant?
 • Oude beelden: Landbouwvereniging van de gemeente Borger. (afscheid van Dominee Eilerts de Haan).
 • Het derde gebruik. " ... Hunebedden in oude ansichten ... "
 • Het duivelsrooster te Borger.
Zwerfsteen 1995 Oorlog en bevrijding in Borger
Zwerfsteen 1995 Oorlog en bevrijding in Borger
 • De gemeente als doorgeefluik. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • Herinneringen aan de bezettingsjaren. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • Oorlogsmonumenten. (Oorlog en bevrijding in Borger). Ook blz. 19,33,36,37,42,48,51.
 • Lege huizen. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • Een neergestorte B 17 in Bronnegerveen. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • Onderduiken. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • Witte Bè uit Nieuw-Buinen. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • De oorlogsjaren van de familie Kuiper. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • Goede Oorlogsherinneringen. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • Uut mien Todttied. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • Hongerwinter en bevrijding 1945. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • Een Parijzenaar landt bij Westdorp. (Oorlog en bevrijding in Borger)
 • Dokter in oorlogstijd. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • De eerste dagen van de bevrijding 12 en 13 april 1945. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • De missende foto. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • De bevrijding van Westdorp. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • De bevrijding van Borger. (Oorlog en bevrijding in Borger).
 • Het bevrijdingsfeest van 1955. (Oorlog en bevrijding in Borger).
Zwerfsteen 1995 nummer 3
Zwerfsteen 1995 nummer 3
 • Borger in de oorlog (reacties)
 • Stichting Harm Tiesing: Jaarverslag 1994 
 • Het landschap, gegeven van natuur & cultuur.
 • Waar vijftig jaar bevrijding (ook) toe kan leiden (een verhaaltje, dat met de oorlog niets van doen heeft). 
 • Oude beelden: Truck met oplegger van de fa. Luikens & Zonen. c.a. de jaren dertig.
 • N.H.I. Koninklijk heropend.
 • Nog enige bijzonderheden over Nicuw-Buinen.
 • In memoriam: Jantje Rosing.
Zwerfsteen 1995 nummer 4
Zwerfsteen 1995 nummer 4
 • Liever iets toevoegen dan het vernielen. -vrij naar artikelen van en over Henk Baron-
 • Vrijerij en vergrijpen tegen de zede' Iets over de vroegere positie van de Jeugd in Drenthe.
 • Harm Tiesing over Drouwen in 1893.
 • Oude beelden: N.H. Kerkkoor te Borger 1950.
 • N.H.I en Publiek: Op weg terug in de tijd.
 • Bevrijdingsnummer van het Kerkkrantje der Ned. Hervormde Gemeente te Borger.
Zwerfsteen 1996 nummer 1
Zwerfsteen 1996 nummer 1
 • De poëzie van hunebedden.
 • Proost!!! !
 • Tien jaar "De Zwerfsteen"
 • De parlementaire enquête van 1890 (Deel!).
 • Oude beelden: Kortbalclub "ADVENDO"
 • Rudolf de Mepse.
 • Figuren uit het onderwijs.
Zwerfsteen 1996 nummer 2
Zwerfsteen 1996 nummer 2
 • De parlementaire enquête van 1890 (deel II).
 • Tien jaar "De Zwerfsteen".
 • Jaarverslag 1995 van de Stichting Harm Tiesing.
 • Nadere informatie over de neergestorte B 17 in Bronnegerveen.
 • Groningen, het meest geslaagde Drentse dorp.
 • Tien jaar "De Zwerfsteen".
 • Oude beelden: Glasfabriek Nieuw-Buinen.
 • Oude beelden: Dorpsgezicht van Ees omstreeks de twintiger jaren.
 • Tien jaar "De Zwerfsteen".
 • Boschlust in oorlogstijd. (Een fotoreportage van L. Oldenbeuving (1890-1955)
Zwerfsteen 1996 nummer 3
Zwerfsteen 1996 nummer 3
 • Armenwerkhuis.
 • Grafheuvels.
 • De Schoolstraat 10 in Drouwen.
 • Het Drouwenerzand. -Een geducht natuurverschijnsel-
 • Het kanaal Buinen-Schoonoord.
 • De spoorlijnen in de gemeente Borger.
 • De tweede sluis.
 • Veenkoloniale boerderijen in Nieuw-Buinen.
 • Een transformatorhuisje in Ees.
 • Een oude boerderij in Westdorp.
 • 't Tegeltableau van het Esdal College in Borger.
 • Kerk en toren van Borger.
 • Café Polling, Hoofdstraat 16, in Borger.
 • Het Rondkopboompje van Borger.
 • De Koesteeg in Borger.
 • Het weiland aan de Bloemdijk in Borger.
 • Hunebedden: onze oudste monumenten.
Zwerfsteen 1996 nummer 4
Zwerfsteen 1996 nummer 4
 • Tien jaar "De Zwerfsteen"
 • De Zwerfsteen, een pareltje of blok aan het been?
 • Hans Heyting.
 • Een Drèns Dreumgedicht bij Harm Tiesings honnerdste geboortedag.
 • De hunnebedden in de gemeente Borger.
 • Feestlied (t.g.v. de opening van de school in 1878 te Drouwen)
Zwerfsteen 1997 nummer 1
Zwerfsteen 1997 nummer 1
 • De boerderij en haar bewoners. De familie Polling-
 • De parlementaire enquête van 1890 (DIn 111)
 • 't Meer.
 • Oude beelden. De Koesteeg rond 1910. 
 • Oude beelden. De Hunebedstraat rond 1920 
 • In Borger stond een school.
Zwerfsteen 1997 nummer 2
Zwerfsteen 1997 nummer 2
 • De parlementaire enquête van 1890 (DIn IV)
 • Een voettocht over de Hondsrug IN 1836
 • Peter Schaap en Koos Postema in NHI.
 • Dit is het land -Een stukje veenkoloniale historie-
 • Oude beelden. Reisgezelschap "Muntendam" uit Drouwen uit 1952.
 • Een boekbespreking van: -Herinneringen uit mijn jeugd in Borger, door Adriaan Leever.
 • Jaarverslag 1996. Stichting Harm Tiesing.
 • Komende activiteiten in en om het N.H.I.
 • Van grafheuvels en stamhoofden.
Zwerfsteen 1997 nummer 3
Zwerfsteen 1997 nummer 3
 • De boerderij en haar bewoners. -De familie Hebels-
 • Eekschillers op pad.
 • Oude beelden. Bestuursleden van de Coöperatieve Zuivelfabriek en Korenmalerij te Borger in 1933.
 • Klompenmakerij Roosjen te Borger.
 • De mens achter de schoolmeester. (DIn I)
 • De nostalgische kalender 1998 van de "Stichting Harm Tiesing".
 • Een boekbespreking van: -Van Ees naar Eest, een weg terug in de geschiedenis-
Zwerfsteen 1997 nummer 4
Zwerfsteen 1997 nummer 4
 • De parlementaire enquête van 1890. (DIn V,slot}
 • Oude beelden. Drie meisjes uit Buinerveen
 • Ordehandhavers van de gemeente Borger (DIn I)
 • Oude beelden. 1930. Opening van de weg Exloo-Buinen-Gasselte.
 • Een prijsvraag (I)
 • Oud Borger.
 • Lege huizen. -een naschrift-
 • De mens achter de schoolmeester. (DIn II)
Zwerfsteen 1998 nummer 1
Zwerfsteen 1998 nummer 1
 • Ordehandhavers van de gemeente Borger (DIn 11)
 • De boerderij en haar bewoners -de familie Hof/Meijering-
 • Oude beelden. Oude saksische boerderij in Westdorp.
 • Dikke verhalen.
 • Molens in Buinen.
 • Een prijsvraag (2)
Zwerfsteen 1998 nummer 2
Zwerfsteen 1998 nummer 2
 • Krantlezen in Tiesings tijd.
 • De start van de autobusdiensten in de gemeente Borger.
 • Oude beelden. Reisvereniging "Westdorp" 7 juni 1955.
 • Een prijsvraag (3)
 • Gestalten in steen in het NHI
 • De familie Metz in Nieuw-Buinen.
 • Het lied van de koffiepot.
Zwerfsteen 1998 nummer 3
Zwerfsteen 1998 nummer 3
 • Oude beelden. Tentoonstelling van de Zuivelbond in Stadskanaal rond 1928.
 • De stoom- of luchtdrukhamer.
 • Toneelverieniging "Rederiekerskamer Ees" 75 jaor!
 • Een boekbespreking. Hunsow, Drents Utopia.
 • Oude beelden. Zoadbulten zetten in Drouwen ± 1948.
 • Jaarverslag 1997. Stichting Harm Tiesing
 • Artikelen uit de provinciale Drentsche en Asser Courant.
 • Uit de krant. -Kraanvogels in Westdorp-
Zwerfsteen 1998 nummer 4
Zwerfsteen 1998 nummer 4
 • Klaas Henderikus ten Hoor (1851-1917) -een markante meester-
 • Over een idee veur Drentse vertaolingen van Afrikaanse verhaolen.
 • Oude beelden. Vier vriendinne uit Ees ± 1930.
 • "( ... ) Een sprao poept op zien scholder : De waardering voor het literaire werk van Harm Tiesine
 • Oude beelden. Hervormde Jeugdbeweging B.B.E.
 • voor de kapel van de N.H. kerk te Borger in 1935.
 • Café Dilling / Hingstman in Bronneger.
 • Een prijsvraag (4)
Zwerfsteen 1999 nummer 1
Zwerfsteen 1999 nummer 1
 • Begraven in Borger (Dln I) -ter fine van approbatie-
 • Westdorp zoals het was in mijn jeugd.
 • Oude beelden. Bestuur van de Coöperatieve Zuivel- fabriek van Buinen in 1951.
 • Dorpsgenoten (Dln I) .-Hendrik Hadders (1873-1969)-
 • Een boekbespreking van: -"Westdorp en Ellertshaar in vervleugen tied"-
 • Oude beelden. Foto van Loeks Waai en Jarig Meijer.
 • Hoe make men een kerk schone. "waarbij een zeer ruim gebruik wordt gemaakt van schoon water".
 • Een prijsvraag (5)
Zwerfsteen 1999 nummer 2
Zwerfsteen 1999 nummer 2
 • Jeugdherinneringen aan Borger.
 • Dorpsgenoten (11) -Harm Tiesing als dorpsgenoot-
 • Oude beelden. Foto rond 1938. Voor café Santing boerinnen huishoud/landbouwcursus.
 • Een gedenkpenning "Borger 1813-1913"?
 • Een prijsvraag (6)
 • Jaarverslag 1998. stichting Harm Tiesing
 • Oude beelden. Foto familie Venings. 1912 te Ees. Odoornerstraat 3.
Zwerfsteen 1999 nummer 3
Zwerfsteen 1999 nummer 3
 • Begraven in Borger. (Dln 11) -de historie recht doen.
 • De Onderlinge Paardenverzekering Borger & Omstreken.
 • Borgheere.-Naamgeving aan het flatgebouw op de lokatie van de vroegere zuivelfabriek te Borger.
 • Een Prijsvraag. (7)
 • Jeugdherinneringen.
 • Oude beelden. Een foto(1954) voor de smederij Van Egberts in de Hoofdstraat te Borger. Met dhr Witvoet en
 • Jan Warmink.
 • Een hunebed in Wales.
 • Cursussen 1999-2000.
 • Oude beelden: Melkcursus 1934-1935.
Zwerfsteen 1999 nummer 4
Zwerfsteen 1999 nummer 4
 • De geschiedenis van de coöperatieve zuivelfabriek "Wilhelmina" te Westdorp (1901-1909)
 • Oude beelden: Borger in opschudding 1919.
 • Over een zwembad? Bij Buinerveen en de familie Meiborg.
 • Een prijsvraag (8)
 

 

 

Contact met St. Harm Tiesing

Stichting Harm Tiesing
p.a. Rozendael 153, 9531 CV Borger 
telefoon 0599 234 574

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

getaweb stichting harm tiesing beeldmerk png

Back to top