Archief

Het archief van Stichting Harm Tiesing

Stichting Harm Tiesing bezit een ruim archief. Dit bestaat uit:

  • Boeken met informatie over de vroegere gemeente Borger
  • Notulenboeken van diverse oude en/of nog bestaande verenigingen
  • De door Stichting Harm Tiesing uitgegeven magazine De Zwerfsteen
  • Kwartaaltijdschriften
  • Krantenknipsels over gemeente Borger
  • Alle uitzendingen van Dikke Verhalen
  • Ansichtkaarten, DVD’s, CD’s, video’s en enorm veel foto’s
  • En door schenkingen van huidige en vroegere bewoners van onze gemeente verkregen informatie over allerlei zaken betreffende onze vroegere gemeente.

Het archief is ondergebracht in het Hunzehuys en wel in vijf kasten, staande in de berging van de zaal Watersnip. Vragen of meer informatie over het archief kunnen via info@stichtingharmtiesing.nl gesteld worden. Ook kan er online een oproep of reactie verstuurd worden.

Om een indruk te geven hebben we een aantal foto’s van het archief toegevoegd.

stichting harm tiesing archief

Johanna Hindrika Bergman-Beins

Johanna Hindrika Beins is in Borger geboren op 6 april 1879 en in 1948 in Bussum overleden. Zij was dochter van de boer en molenaar Beins. Ze was onderwijzeres en later werd ze de eerste vrouw die lid werd van de proviciale staten van Drenthe. Ze hield daar vaak toespraken in het Drents.

Jo Bergman- Beins had veel interesse voor de Drentse volkskunde en publiceerde gedichten, verhalen en essays over oude Drentse volksgebruiken. Ook was ze lid van de Drentse schrijverskring en schreef een aantal toneelstukken. Verder staat zij bekend om de Drentse Boerenbruiloft. Ze heeft hier veel onderzoek naar gedaan en later heeft ze met een spelersgroep dit op de planken gebracht.

't Diepien

Het löp deur het laand en het speult as een kind.
Het laacht tegen ‘t locht en het daanst in de wind.
As glas is ‘t zo helder, as zulver zo blaank.
Het flikkert en fonkelt met sterren er maank.

Een zulveren lint tusken ‘t gruun van de kaant,
Met schitt’rende kleuren van bloemen beraand.
‘t Is schol en ‘t is smal, maor het spiegelt zo grif.
‘t Doekt tusken ‘t gruun en men zot niet waor ‘t blif.

En diep in het water, hiel diep op het zaand,
Daor glinstert het gold, dat er lig an de kaant.
Dat deur witte wieven bewaakt wordt en dekt,
Dat mennegien vaak nao de kolken hen trekt.

Jo Bergman-Beins

Contact met Stichting Harm Tiesing

Stichting Harm Tiesing
p.a. Weerdingestraat 215, 7811 CA  Emmen
info@stichtingharmtiesing.nl

Voor oproepen klik hier.
Aanmelden als donateur of sponsor kan hierboven via het formulier.

getaweb_stichting_harm_tiesing_beeldmerk_png