Grote opkomst voor film In en Rondom Borger tijdens Harm Tiesingdag

Op 5 november 2022 werd weer de jaarlijkse Harm Tiesingdag gehouden in Hotel Eeserhof in Ees. Hier werd de film In en Rondom Borger vertoond en was Jan Germs er met een paar mooie verhalen.

De jaarlijkse Harm Tiesingdag werd de vorige twee jaren niet gehouden vanwege Corona. Nu werd er massaal gehoor gegeven en zat de zaal compleet vol met donateurs en genodigden. De afgelopen jaren is filmmaakster Lorinde Rosing bezig geweest met de film In en Rondom Borger en deze werd vertoond aan de donateurs en gasten. Men vond het prachtig! Uit handen van voorzitter Henk Boezen kreeg Lorinde Rosing bedankjes en een bos bloemen.

Daarna was het tijd voor een paar verhalen van Jan Germs, de voormalige directeur van Huus van de Taol. Dit viel ook zeer in de smaak. Wat ook goed smaakte was de tradionele capucijnersmaalijd nadien.

Graag zien wij een ieder weer in het voorjaar van 2023 tijdens de donateursmiddag.