Nieuwe Zwerfsteen over de bevrijding 75 jaar geleden

Nieuwe Zwerfsteen over de bevrijding 75 jaar geleden

In de eerste Zwerfsteen in 2020 is er veel aandacht voor de bevrijding van 75 jaar geleden. Ons nieuwe redactielid Gijs Klompmaker heeft met verscheidene personen gesproken over het bevrijdingsjaar 1945 en hij heeft hun herinneringen verwerkt in een artikel. Een bijdrage van de familie Ottens is in dat verhaal verwerkt.

Bovendien zijn er aparte bijdragen van W. Boezen en G. Dekkers-Smegen in de Zwerfsteen opgenomen.

Ook wordt er aandacht besteed aan de kranten die direct na de bevrijding verschenen. De fotografe Davado heeft gezorgd voor een middenpaginafoto.

Ook wordt er teruggekeken naar Zwerfsteen 4/2019.

De Zwerfsteen wordt verspreid onder haar donateur of is los te koop via de Bruna in Borger.