Oproepen


of Registreren om berichten en onderwerpen te maken.

Foto's gezocht van Beekdal van het Voorste Diep

Mijn naam is Hans, werkzaam als ecoloog bij de provincie Drenthe. Voor het gebied tussen Buinen en Bronneger wordt door provincie, waterschap en beheerder Drents Landschap een natuurherstelproject voorbereid. Daarvoor ben ik op zoek naar oude foto’s van het beekdal van het Voorste Diep. Ik ben daar opgegroeid in de jaren 60 en 70, fotografeerde toen ook al, maar kon zelf nauwelijks eigen foto’s van dat gebied vinden, ondanks dat ik er vaak kwam. Ik heb er de bomen zien vallen toen de ruilverkaveling werd uitgevoerd en vrijwel alle houtwallen, singels en solitaire bomen verdwenen. Ik heb toen ook een paar foto’s van de opgraving van de keienweg gemaakt. Die mag u opnemen in uw archief indien u dat wilt. Maar goed, de vraag is dus of uw vereniging oude foto’s van het beekdal heeft van voor de ruilverkaveling. Dat geeftons meer inzicht in structuur en landschap, net zoals oude kaarten dat doen.

Hierbij een reactie van dhr. Bert Liewes:

Bedankt voor de twee foto’s.

Het is waarschinlijk niet wat u zoekt, maar op de site van Nationaalarchief (in toetsen, Borger of Drouwen of Buinen) staan foto’s betreffende de ruilverkaveling. Jammer genoeg is er niet aan gedacht om voor de ruilverkaveling foto’s te maken (althans ze zijn niet in ons archief aanwezig). Succes met het zoeken naar foto’s. Mochten we toch foto’s ontdekken, dan zullen we het u laten weten.

 Met vriendelijke groet,

Bertus Liewes

(bestuurslid St. Harm Tiesing)

Zeer bedankt voor je actie. Jammer dat er niet meer is. Niets aan te doen.

Ik heb al rondgekeken op de site van het Nationaal Archief. Boeiend!

Hartelijke groeten,

Hans


terug naar de hoofdpagina