Oproepen


of Registreren om berichten en onderwerpen te maken.

Relatie Harm Tiesing en Cornelis Edelman

Samen met collega Wim de Haas doe ik onderzoek naar het leven van Cornelis Hendrik Edelman (1903-1964) ter voorbereiding van de uitgave van een biografie. Edelman was een grote bewonderaar van Tiesing, want hij heeft erg veel moeite gedaan om een overzicht te maken van al zijn publicaties en hij stelde de uitgave samen over landbouw en volksleven. Graag zouden we meer willen weten hoe die twee met elkaar in contact kwamen en of er foto’s of verhalen zijn die een plaats verdienen in de biografie van Edelman. Alle informatie is welkom en wordt in dank aanvaard.

Beste,

Dhr. Bertus Liewes van Stichitng Harm Tiesing heeft navraag gedaan, maar het is ons niet bekend. Harm Tiesing is in 1936 overleden en Edelman heeft het boek uitgebracht in 1943. Harm Tiesing heeft zover hij weet nooit gesproken in zijn artikelen over Edelman. Edelman is waarschijnlijk erg geïnteresseerd geweest in de artikelen van Tiesing over de landbouw. Maar volgens hem heeft hij ook andere artikelen gebruikt die niet over landbouw gaan. De artikelen zijn door de redacties van de tijdschriften en kranten aangeleverd. Maar hoe dat gegaan is, is niet bekend. In het voorwoord schrijft hij veel over Tiesing maar zegt niet hoe hij wist voor welke kranten, e.d. Tiesing allemaal artikelen geschreven heeft. Bertus Liewes gaat nog navraag doen bij anderen.

André Rosing
Stichting Harm Tiesing

Beste,

Dhr. Bertus Liewes heeft ook nog contact gehad met dhr. Henk Nijkeuter. Deze meldde het volgende: "Interessante vraag. In alle documentatie en archivalia die ik onder ogen heb gehad, heb ik hierover niets gezien. Wel zijn heel veel artikelen van Tiesing overgetypt. Wellicht is dat in opdracht gebeurd? Werden ooit bewaard bij de PBC Drenthe. Mij is ooit verteld dat het archief van Edelman (Wageningen?) hierover juist uitsluitsel kan geven. Maar onderzoek daarin heb ik niet gedaan."

Wij hebben dus niet veel informatie, maar ik hoop dat u er iets mee kunt.

André Rosing
Stichting Harm Tiesing

 

Beste heer Rosing en beste heer Liewes, Dank u wel voor uw antwoorden. Wij zijn in het archief van Edelman van de WUR talloze brieven tegengekomen van Edelman, gestuurd aan uitgevers van kranten, die gericht zijn op het compleet krijgen van het overzicht van publicaties van Tiesing. Wij hebben tot op heden nog niks gevonden over de reden voor deze persoonlijke fascinatie. Het is een bijzonder omvangrijk archief, en het is niet geordend. We hebben al zo'n honderd ordners doorgespit. Als we er iets over tegenkomen, dan zullen we dat melden. Afgaand op de belangstelling van Edelman en zijn netwerk van contacten kunnen we ons van alles voorstellen bij zijn belangstelling, maar het zou mooi zijn als we daar enig bewijs van zouden vinden.  Roel During


terug naar de hoofdpagina