De nieuwe Zwerfsteen (2024/1) is uit!

Het eerste nummer van de 38e jaargang van De Zwerfsteen ligt op de mat. De redactie is verheugd dat er nog steeds mensen zijn die spontaan herinneringen delen of hun werkzame leven beschrijven en dit met ons delen. Ook in dit nummer zijn er enkele voorbeelden van te vinden. We willen ook ú oproepen om een bijdrage te plaatsen in De Zwerfsteen, over herinneringen of onderwerpen die u bezighouden.

Freek Oosting uit Beilen deelt bijvoorbeeld een verhaal over zijn vader, die dagelijks een hele route aflegde om melkproducten te verkopen. M. Veenhuizen, opgegroeid in Borger, heeft zijn jeugdbelevenissen beschreven in een boekje waaruit wij gedeeltes mogen publiceren.

In dit nummer vindt u ook een uitnodiging voor onze voorjaarsbijeenkomst in de Eeserhof in Ees, waar Ria Blom en Alexander Moes een lezing zullen verzorgen. H. Ebbinge heeft zijn dagelijkse route van huis naar school nogmaals gelopen in gedachten en hierover een artikel geschreven. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de boermarke van Westdorp van 1930-1975.

Sinds 2015 verscheen er in De Zwerfsteen een rubriek met gebeurtenissen in de dorpen van de gemeente Borger. Harm Tiesing, correspondent van de Provinciale Drentse en Asser Courant, schreef deze berichten tot 10-10-1923. Toen verscheen het artikel in die krant dat hierboven als afbeelding staat. De redactie heeft besloten om berichten uit de krant van een recentere datum te selecteren, vandaar dat er geen berichten uit 1924 in De Zwerfsteen staan. Wel zijn de rubrieken Naoberhulp en de middenpaginafoto weer opgenomen.

De Zwerfsteen wordt verspreid onder de donateurs en sponsoren van Stichting Harm Tiesing.